imrenler,imrenler kasabası,imrenler belediyesi,imrenler kasabasi,imrenler beldesi,imrenler köyü,fotoğraflar,videolar,başpınar,beyşehir,hüyük,konya

imrenler tarihcesi

İmrenler Kasabası Tarihçe

Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirinden ayıran Sultan Dağları’nın Beyşehir Gölü Havzası’na bakan batı alt yamacında yeralan İmrenler; bulunduğu coğrafi konum, sahip olduğu doğal zenginlikleri, Başpınar Kaynağı ve çok sayıda farklı kültürü birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu (Uluyol)’na yakınlığı nedeniyle, tarih öncesi dönemlerden beri insanların dikkatini çekmiş ve sürekli yoğun nüfuslu bir yerleşim merkezi konumundadır. Yazları kavurucu sıcakların etkili olduğu, geniş bataklık veya sazlıklarda çoğalan sivrisineklerin ve yaygın bulaşıcı hastalıkların (kıranların) etkisi altında bulunan Beyşehir Gölü-Kıreli Ovalık Alanı ile geçimi sağlayacak tarım alanlarının yok denecek kadar az olduğu ve şiddetli kış soğuklarının hüküm sürdüğü yüksek Sultan Dağları’nın birbirine geçiş yaptığı hakim bir bölgede bulunan İmrenler; özel konumu nedeniyle, tarih öncesi dönemlerden beri çok sayıda uygarlığa beşik oluşturmuştur. Bizler için “Dünyanın Merkezi” konumunda olan kasabamız, aynı zamanda yaşanmış ve yaşanacak farklı coğrafyaları birbirine bağlayan büyük bir doğal köprü gibidir. Öyle ki; yarı yağışlı Akdeniz iklimi ile İç Anadolu karasal ikliminin geçiş yaptığı bölgede bulunan İmrenler, aynı zamanda arazi yapısı ve bitki örtüsü ile farklı yaşam tarzı olan insanlara sahip (örneğin dağlılar ve ovalılar, balıkçılar ve avcılar, yaylacılar ve tarımcılar…gibi) bölgeleri de birbirine bağlar. Beyşehir Gölü kıyısından başlayarak Ilgın ve Doğanhisar ilçeleri sınırlarına dayanan kasabamız arazilerinin uzanımının bir benzerine, bölgemizde hiçbir yerleşimde rastlamak mümkün değildir. Tüm bu genel özellikler, İmrenler’imizin neden burada kurulduğunu ve kuranların da ne kadar ileri görüşlü insanlar olduğunu gösterir.Kasabamızın etrafındaki köy ve kasabalar şunlardır ; kuzey doğusunda Çamlıca, kasabası kuzeyinde Gökbudak, Konakkale ve Başlamış, kuzey batısında Burunsuz kasabası, güney batısında Köşk kasabası ve Kuşluca, güney doğusunda ise Selki kasabası ve Sadıkhacı kasabası bulunmaktadır.
 
 
     
  Copyright  ©   2008-2012 | v6 Beta Design | GrafİMREN Design | Ana Sayfa | İletişim | Konuk Defteri  
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol