imrenler,imrenler kasabası,imrenler belediyesi,imrenler kasabasi,imrenler beldesi,imrenler köyü,fotoğraflar,videolar,başpınar,beyşehir,hüyük,konya

Doğrunun Eğimi

DOĞRUNUN EĞİMİ

 

Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına eğim denir.Diğer bir deyişle karşı kenar uzunluğunu komşu kenar uzunluğuna bölmekte eğimdir.Rampa yollar,ikinci kata çıkaran yürüyen merdivenler,kızakla yokuş aşağı kayılan yol eğime örnektir.Eğim m harfi ile gösterilir.

Eğim=m=(dikey uzunluk)/(yatay uzunluk)

Eğim ondalık kesir veya yüzde olarak ifade edilir. X eksenine paralel doğruların eğimleri sıfırdır.Y eksenine paralel doğruların eğimleri yoktur.Birbirlerine dik doğruların eğimleri çarpımı -1’dir.

y=ax+b biçimindeki bir doğru denkleminde x’in katsayısı doğrunun eğimini verir.Bu şekilde olmayan denklemler y=ax+b tarzına getirilir.Bu tür denklemin grafiği koordinat ekseninde kollardan yani eksenlerden geçer.

y=mx biçimindeki doğru denkleminde x’in katsayısı doğrunun eğimidir.Bu tür denklemin grafiği koordinat ekseninde orijinden geçer.

Doğrunun eğimi bulunurken; doğru denkleminde x’in önündeki çarpım durumunda olan katsayı işaretiyle alınır.Katsayının yani eğimini işareti eksi (-) olursa grafik sağa yatık,katsayının yani eğimini işareti artı (+) olursa grafik sola yatık olur.

Örnekler:

y=(2x/3)+7   m=2/3    grafik sola yatık

y=(-x/7)+2   m=-1/7    grafik sağa yatık

y=3x-10       m=3        grafik sola yatık

y=(2x/3)+7   m=2/3    grafik sola yatık

y=-5x+1       m=-5      grafik sağa yatık

y=x              m=1        grafik sola yatık

y=-x            m=-1       grafik sağa yatık

y=4x            m=4        grafik sola yatık

y=-2x/9       m=-2/9    grafik sağa yatık

 

y=ax+b ve y=cx+d  doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesi varsa bu doğruların grafiklerinin kesim noktasının koordinatlarıdır.İki doğrunun çözüm kümesi ile kesiştikleri yerdeki A(x,y) noktası aynıdır.

 
     
  Copyright  ©   2008-2012 | v6 Beta Design | GrafİMREN Design | Ana Sayfa | İletişim | Konuk Defteri  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=